Αναρτήσεις

ΑΡΝΗΣΗ

ΚΟΣΜΕ, ΜΙΚΡΕ,ΜΕΓΑΛΕ.....

ΕΧΕΙ Η ΨΥΧΗ ΑΙΣΘΉΣΕΙΣ???

Hliovasilema sto kavouri

”Όταν γνωρίσω την ψυχή σου, θα ζωγραφίσω τα μάτια σου..” 1 Amedeo Modigliani